Donează acum

Poți sprijini proiectele noastre facând o donație și prin virament bancar:

Cont IBAN: RO02RNCB0289084756560001

Banca Comercială Română - Agenția Lujerului

Peste 160 de familii de beneficiari, însemnând cca. 640 de persoane asistate, au primit pachete alimentare/igienice de strictă necesitate, ca urmare a activităților de suport social derulate de Bine Boutique pe durata stării de urgență COVID-19.

Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promoveaza respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârsta, apartenență socială sau politică.

Cele 7 principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt:

  • Umanitate
  • Imparțialitate
  • Neutralitate
  • Independență
  • Voluntariat
  • Unitate
  • Universalitate

Programele Crucii Roșii răspund nevoilor de educaţie pentru sănătate, furnizare de servicii sociale și ajutor umanitar pentru categoriile cele mai vulnerabile. Dacă în urmă cu un secol organizaţia noastră derula campanii de combatere a malariei şi tifosului, astăzi ea activează în domeniul prevenirii şi combaterii HIV/SIDA, tuberculozei şi a pandemiilor gripale, implicându-se în problemele prioritare de sănătate publică. Crucea Roşie Română are o tradiţie neîntreruptă de peste 140 de ani în acordarea primului ajutor şi în pregătirea surorilor voluntare. Primul curs „de bandaje” a fost organizat în 1877, în incinta Spitalului Colţea din Bucureşti.

© Bine Boutique 2020